Дигитални
ресурсни
центар

Пројекат финансира:

Видео објашњења и предавања

Видео објашњења и предавања

https://youtu.be/g7LXVAp8yUY Јелена Дадић, активисткиња и оснивач удружења "Youth Can", говори о томе како се развија активистичка идеја и шта мотивише младе да се баве активизмом. https://youtu.be/uJ1EKa-UU7I Кристина Стевановић, активисткиња,...

Борба против корупције

Борба против корупције

КОРУПЦИЈА Нема јединствене, универзалне, свеобухватне дефиниције корупције. Она се манифестује на разне начине, присутна је миленијумима, мењала се како су се мењале друштвене околности, па су се мењале и дефиниције, у складу са правним, културним,...

Учешће у демократском процесу

Учешће у демократском процесу

Учешће у демократском процесу је важно зато што је то начин на који грађани утичу на одлуке и политике које се доносе у њиховим заједницама и државама. Начин на који се људи укључују у демократски процес може бити различит, од гласања на изборима...

Политички систем Србије и омладина

Политички систем Србије и омладина

Народна скупштина Републике Србије броји 250 народних посланика. По Уставу 30% од њих морају бити припаднице женског пола, али нигде нема обавезе о броју младих, за младе се сматрају особе које имају од 18 до 30 година живота.Има ли младих у...

Омладинска политика на европском и светском нивоу

Омладинска политика на европском и светском нивоу

Европска унија од 2009. године спроводи Структурирани дијалог са младима, где млади имају прилику да изнесу своја мишљења и предлоге. Институције Европске уније саветују се са младима о битним областима дефинисаним у Стратегији за младе Европске...

Омладинска политика на националном нивоу

Омладинска политика на националном нивоу

Омладинска политика (енгл. youth policy) подразумева све мере и активности усмерене на побољшање положаја младих које полазе од потреба младих, а које спроводе различити субјекти омладинске политике, односно државни органи, установе и удружења. Циљ...

Омладински стејкхолдери и доносиоци одлука

Омладински стејкхолдери и доносиоци одлука

Доносиоци одлука (енгл. decision makers) су органи државне управе и локалне самоуправе, представници законодавне и извршне власти, који доносе различите типове одлука у форми закона, уредби, мера, правилника и сл. Када се термин „доносиоци одлука“...

Законодавни оквири омладине у Србији

Законодавни оквири омладине у Србији

Обављање омладинских активности спада у велики број области које су регулисане одговарајућим законима. Ствар је опредељења да ли ће питање бриге о младима бити регулисано у оквиру општих системских закона који регулишу поједине области или ће се...

Хуманитарни рад

Хуманитарни рад

Хуманитарни рад је чин узвраћања друштву кроз различите иницијативе које имају за циљ да помогну унесрећенима; то је...