Дигитални
ресурсни
центар

Пројекат финансира:

Примери аката друштава

9. 11. 2022.Оснивање удружења

Преузимање докумената:

АКТИ Преузимање
Пример статута удружена (оснивање) Овде
Пример статута удружења (усклађивање) Овде
Пример оснивачког акта Овде
Пример 1 записника са оснивачке скупштине удружења Овде
Пример 2 записника са оснивачке скупштине удружења Овде
Пример одлуке о именовању заступника (оснивање) Овде
Пример одлуке о именовању заступника (усклађивање и промене) Овде
Пример одлуке о разрешењу и именовању заступника (промене) Овде
Пример изјаве законског заступника малолетног лица Овде
Пример одлуке ликвидационог управника о току ликвидације удружења Овде
Пример статута социјалног предузетништва Овде
Промене

Промене

Општа упутства: Удружење је дужно да Регистру пријави сваку промену података и то у року од 15 дана од дана настале...

Коментари

0 Comments