Општа упутства. Брисање из Регистра удружења се врши без спроведеног поступка ликвидације или стечаја само услед:...