Дигитални
ресурсни
центар

Пројекат финансира:

Евиденција удружења Министарства омладине и спорта

13. 10. 2022.Прикупљање средстава

Евиденција удружења младих, удружења за младе и њихових савеза.

Јединствена евиденција се води ради организованог и систематског праћења стања у областима омладинског сектора и праћења спровођења омладинске политике. У вези са тим, од нарочитог значаја је чињеница да ће за доделу средстава из државног буџета намењених остваривању јавног интереса у референтној области моћи да конкуришу само она удружења и савези која су претходно евидентирана код Министарства, у складу са Правилником.

Пријава за упис се подноси поштом или непосредно на писарници Министарства, ул. Михаила Пупина бр. 2 11070 Београд. На коверти је потребно назначити „ЕВИДЕНЦИЈА УДРУЖЕЊА МЛАДИХ, УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ И ЊИХОВИХ САВЕЗА“.

Савези који испуњавају услове за стицање статуса кровног савеза уз пријаву достављају и изјаву заступника савеза којом се потврђује да савез окупља најмање 2000 индивидуалних, једном уписаних чланова, од којих је најмање две трећине младих.

Уз пријаву је потребно доставити копију решења о упису удружења/савеза у надлежни регистар и оверену копију извода из статута у коме су наведени циљеви удружења/савеза оверену код надлежног општинског или другог органа.

Уколико су вам потребне детаљније информације, можете се обратити на мејл Министарства посвећен јединственој евиденцији удружења младих, удружења за младе и њихових савеза овде, или позивом на број 011/ 311- 19- 75.

Можете такође преузети следеће обрасце:

  1.      Пријава за упис у јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза
  2.      Пример правилно попуњене пријаве
  3.      Образац изјаве о прибављању података
  4.    Правилник о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза

Детањни приказ удружења и њихових савеза можете погледати овде

Коментари

0 Comments