Дигитални
ресурсни
центар

Пројекат финансира:

Видео објашњење / правни аспект удружења

Видео објашњење / правни аспект удружења

Које су специфичности оснивања удружења и да ли компликован процес оснивања? Који су органи управљања? Да ли је могуже мењати податке и на који начин ... нека су од питања на која одговара дипл. правник Филип Исаиловић....

Регистрација удружења

Регистрација удружења

Општа упутства: Поступак регистрације удружења/савеза удружења са седиштем на територији Републике Србије, покреће се подношењем уредно попуњене регистрационе пријаве (оснивања, промена и брисања података), предложених додатака уз пријаве,...

Примери аката друштава

Примери аката друштава

Преузимање докумената: АКТИ Преузимање Пример статута удружена (оснивање) ОвдеПример статута удружења (усклађивање) ОвдеПример оснивачког акта ОвдеПример 1 записника са оснивачке скупштине удружења ОвдеПример 2 записника са оснивачке скупштине...

Промене

Промене

Општа упутства: Удружење је дужно да Регистру пријави сваку промену података и то у року од 15 дана од дана настале промене података или докумената који су предмет регистрације. Ако се пропусти наведени рок, подносилац пријаве је дужан да, поред...

Брисање из регистра

Брисање из регистра

Општа упутства. Брисање из Регистра удружења се врши без спроведеног поступка ликвидације или стечаја само услед: •            статусних промена,...