Дигитални
ресурсни
центар

Пројекат финансира:

Видео објашњење / правни аспект удружења

10. 01. 2023.Оснивање удружења

Које су специфичности оснивања удружења и да ли компликован процес оснивања? Који су органи управљања? Да ли је могуже мењати податке и на који начин … нека су од питања на која одговара дипл. правник Филип Исаиловић.

Промене

Промене

Општа упутства: Удружење је дужно да Регистру пријави сваку промену података и то у року од 15 дана од дана настале...

Коментари

0 Comments